СЛУЧАЙНАЯ КАРТИНКА


ганглий

Главная страница arrow Пациентам arrow Список научных работ к.м.н. Черенка Е.П.
Список научных работ к.м.н. Черенка Е.П.

СПИСОК НАУКОВИХ РОБІТ

к.мед.н. ЧЕРЕНКА ЄВГЕНІЯ ПАВЛОВИЧА

№п/п

Назва

Де надрукована

Прізвища співавторів

1

2

3

4

1

Опыт применения информационно-волновой терапии (ИВТ) при травматических повреждениях предплечья, кисти и пальцев

Інформаційна та негентропійна терапія.–1999.– №1.– С.60–61.

Крыжановский Я.И., Пинчук В.Д., Куценок В.А.

2

Информационно-волновая терапия (ИВТ) в реабилитации больных с травматическими повреждениями верхних конечностей

Вісник ортопедії, травматології та протезування – 2001. – Т.28, №1.– С.53–55.

Куценок В.А., Куценок В.В.

3

Реабилитация больных после восстановительных операций при повреждениях сухожилий сгибателей пальцев кисти

Травма. – 2002.– Т.3,№2.– 168–172.

Крыжановский Я.И., Куценок В.А.

4

Профілактика та лікування тромбозів судин при реплантації кисті та пальців

Актуальні проблеми тромбозу і порушень гемостазу в клінічній медицині: Зб. матеріалів науково-практичної конференції. – Київ. – 2003.– С.48–50.

Крижановський Я.Й., Радомський О.А., Ладоня С.Ю.

5

Тактика реконструктивно-відновних операцій при важких травматичних пошкодженнях кисті

Травма. – 2003. – Т.4, №4.– С.434–436.

Ладоня С.Ю., Сморжевський В.Й.

6

Хирургическое лечение травматических дефектов терминальных отделов пальцев кисти

Тезисы IV конгресса по пластической, реконструктивной и эстетической хирургии с международным участием “Пластическая хирургия и эстетическая дерматология”. – Ярославль. – 2003.– С.230–231.

Пинчук В.Д.

7

Острівцеві клапті бокової поверхні пальців кисті при заміщенні травматичних дефектів термінальних відділів пальців кисті

Актуальні питання сучасної ортопедії та травматології: Зб. матеріалів Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю. – Київ. – 2004.– С.487

Крижановський Я.Й., Ладоня С.Ю.

8

Результати пересадки острівцевих клаптів бокової поверхні пальців кисті

Вісник Вінницького Національного медичного університету. – 2004.– Т8, №1.– С.194–195.

Крижановський Я.Й., Радомський О.А.

9

Острівцеві клапті бокової поверхні пальців кисті при заміщенні дефектів тканин дистальних та середніх фаланг

Вісник ортопедії, травматології та протезування – 2004. – Т.42, №3.– С.64–67.

Крижановський Я.Й., Ладоня С.Ю.

10

Тяжкі пошкодження кисті та пальців: помилки та шляхи їх профілактики

Профілактична медицина: проблеми і перспективи: Зб. матеріалів науково-практичної конференції. – Київ. – 2005.– С.346–350.

Крижановський Я.Й., Рябчун С.В.,       Ганжа В.М.

11

Закономірності реіннервації комплексів тканин після реконструктивного відновлення дефектів пальців кисті

Клінічна хірургія – 2005. – №11–12.– С.36

Крижановський Я.Й., Рябчун С.В.,       Ганжа В.М.

12

Пересадження васкуляризованих комплексів тканин для заміщення великих гнійно-некротичних дефектів гомілки, поєднаних з остеомієлітом

Клінічна хірургія – 2005. – №11–12.– С.49.

Радомський О.А.,

Даниленко І.В.,

Аксютин А.Г.

13

Комплексне хірургічне лікування хворих з травматичними дефектами кисті та пальців

Клінічна хірургія – 2005. – №11–12.– С.59.

Рябчун С.В.

14

Аутопластика з використанням острівцевих клаптів за наявності термінальних дефектів пальців кисті

Клінічна хірургія – 2005. – №11–12.– С.60

Рябчун С.В.,

Стовбун С.Б.,

Ганжа В.М.

15

Реконструкція власних пальцьових артерій при тяжкому руйнуванні довгих пальців кисті

Лікування травм верхньої кінцівки та їх наслідків: Зб. Матеріалів науково-практичної конференції з міжнародною участю. –Київ.– 2007.– С.125–126.

Рябчун С.В.,

Стовбун С.Б.

16

Спосіб хірургічного лікування контрактури Дюпюітрена

Лікування травм верхньої кінцівки та їх наслідків: Зб. Матеріалів науково-практичної конференції з міжнародною участю. –Київ.– 2007.– С.133–134.

Рябчун С.В.,

Стовбун С.Б.

17

Транспозиція острівцевих клаптів для заміщення травматичних дефектів пальців кисті

Проблемні питання лікування захворювань та пошкоджень кисті в сучасних умовах: Зб. Другої регіональної організаційно-методичної конференції присвяченої 25-річчю міжобласного центру хірургії кисті м. Дніпропетровська.– Дніпропетровськ.– 2007.–С.56–58.

Радомський О.А.

18

Реплантації сегментів кисті, актуальні проблеми сьогодення

Проблемні питання лікування захворювань та пошкоджень кисті в сучасних умовах: Зб. Другої регіональної організаційно-методичної конференції присвяченої 25-річчю міжобласного центру хірургії кисті м. Дніпропетровська.– Дніпропетровськ.– 2007.–С.60–61.

Рябчун С.В.

19

Реконструктивне відновлення закритих ушкоджень зв’язкового апарату п’ястково-фалангового суглобу першого пальця

Проблемні питання лікування захворювань та пошкоджень кисті в сучасних умовах: Зб. Другої регіональної організаційно-методичної конференції присвяченої 25-річчю міжобласного центру хірургії кисті м. Дніпропетровська.– Дніпропетровськ.– 2007.–С.62–63.

Стовбун С.Б.

20

Спосіб заміщення дефектів м’яких тканин ділянки підвищення мізинця кисті острівцевим клаптем з басейну ліктьової артерії

Проблемні питання лікування захворювань та пошкоджень кисті в сучасних умовах: Зб. Другої регіональної організаційно-методичної конференції присвяченої 25-річчю міжобласного центру хірургії кисті м. Дніпропетровська.– Дніпропетровськ.– 2007.–С.68–69.

Рябчун С.В.

21

Інструкції та алгоритми надання медичної допомоги потерпілим з ушкодженнями кисті та передпліччя на догоспітальному етапі.

Проблемні питання лікування захворювань та пошкоджень кисті в сучасних умовах: Зб. Другої регіональної організаційно-методичної конференції присвяченої 25-річчю міжобласного центру хірургії кисті м. Дніпропетровська.– Дніпропетровськ.– 2007.–С.70–71.

Черенок Н.В.,

Рябчун С.В., Стовбун С.Б.

22

Островковый лоскут с бассейна локтевой артерии при тяжелой травме кисти.

Лечение сочетанных травм и повреждений конечностей: Сб. Всероссийская научно-практическая конференция, посвященная 75-летию кафедры травматологии и ортопеди РГМУ.– 2008.

 

23

Способы лечения тяжелых форм контрактуры Дюпюитрена

Травматология и ортопедия России.– 2008.– №2.– С.85.

Рябчун С.В.

24

Наш опыт реконструкции длинных пальцев кисти при травме кольцом

Травматология и ортопедия России.– 2008.– №2.– С.73–74..

Рябчун С.В.

25

Розтрощення кисті: сучасні погляди на лікування

Український науково-медичний молодіжний журнал. – 2008.– №3.– С.288.

 

26

Відновлення кисті як анатомо-функціональної одиниці при її важкій травмі

Медична наука: сучасні досягнення та інновації: Зб. науково-практичної конференції молодих вчених, присвяченій 85-річчу ХМАПО.– Харків.– 2008.– С.101–102.

 

27

Изучение механизмов кровообращения трансплантатов на сосудистой ножке

Хірургій України.– 2008.– №4(1).–С. 252–253

Радомский А.А.

28

Сучасний підхід до лікування важкої травми кисті

Хірургій України.– 2008.– №4(1).–С. 294–295

 

29

Транспозиція клаптів шкіри на судинно-фасціальній ніжці

Клінічна хірургія.– 2008.– №11-12.– С.21

Радомський О.А., Волошин О.І., Аксютін А.Г., Музиченко П.Ф.

30

Проблеми антибіотикотерапії тяжкої травми кисті з позиції доказової медицини

Клінічна хірургія.– 2008.– №11-12.– С.25–26.

 

31

Web-проект «Хирургия кисти – База данных»: перспективы развития.

Український журнал телемедицини та медичної телематики. – 2009.– Т.7,№1.– С. 24–26.

Маслий Б.Я.

32

Закриття дефектів шкіри при важкій травмі кисті

Вісник Української медичної стоматологічної академії.– 2009.– Т.9, №1(25).– С.233–235.

 

33.

Ушкодження пальців кисті каблучкою

Український науково-медичний молодіжний журнал. – 2009.– №1.– С.163.

 

34

Профілактика гнійних ускладнень при важкій травмі кисті шляхом транспозиції васкуляризованих шкірних клаптів

Український журнал хірургії. – 2009.– №1.– С.134–137.

 

35

Альтернатива „Китайському” клаптю при закритті дефектів кисті

Український науково-медичний молодіжний журнал. – 2009.– №3.– С.412.

 

36

Визначення та систематизація поранень кисті кульовою зброєю несмертельної дії

Медицина ХХІ століття: Зб. Науково-практичної конференції молодих вчених. – Харків. – 2009.– С.121–122.

 

37

Проблеми контролю знань студентів на клінічних кафедрах медичних вузів в умовах кредитно-модульної системи навчяння

Вища освіта України. – 2009.– Т.5, №17(4).– С. 153–160.

Крижановський Я.Й., Буренко Г.В., Меллін В.М., Кульбака В.С.,

Стець М.М.,

Супрун Ю.О.

38

Застосування експандерної дермотензії при скелетуванні кисті

Вісник Української медичної стоматологічної академії.– 2009.– Т.9, №4(28/2).– С.104–107.

 

39

Застосування петльового шва при пошкодженні сухожиль згиначів пальців кисті

Клінічна хірургія.– 2010.– №2.– С.62–63.

Крижановський Я.Й.

40

Реіннервація острівцевих клаптів з гомологічного пальця кисті на ретроградному кровотоці

Проблемні ситуації в пластичній та реконструктивній хірургії: Зб. Тез доповідей IV міжнародної науково-практичної конференції. – Київ. – 2010.– С.86.

Крижановський Я.Й.

Ганжа В.М.

Колесніков О.Л.

41

Відновлення венозного кровотоку при реплантаціях пальців кисті

Проблемні ситуації в пластичній та реконструктивній хірургії: Зб. Тез доповідей IV міжнародної науково-практичної конференції. – Київ. – 2010.– С.127.

Рябчун С.В.

42

Динамічна інтрафалангіальна фіксація при внутрішньосуглобових переломах пальців кисті

Проблемні ситуації в пластичній та реконструктивній хірургії: Зб. Тез доповідей IV міжнародної науково-практичної конференції. – Київ. – 2010.– С.144–145.

Стовбун С.Б.

43

Застосування альтернативних методів закриття дефектів м’яких тканин при важких ушкодженнях кисті

Проблемні ситуації в пластичній та реконструктивній хірургії: Зб. Тез доповідей IV міжнародної науково-практичної конференції. – Київ. – 2010.– С.165.

 

44

Островковые и адипофасциальные лоскуты как средство профилактики раневой инфекции в хирургии кисти

Современные технологии в лечении ран и раневой инфекции: Сб. научных статей Республиканской научно-практической конференции Гомельского государственного медицинского университета. – Гомель. – 2010.– С.8-9.

 

45

Нові можливості застосування пахвинного клаптя при скелетуванні кисті

Український науково-медичний молодіжний журнал. – 2010.– Спец.випуск.– С.205.

 

46

Обширные дефекты мягких тканей кисти – тактика хирургического лечения

Современные технологии диагностики, лечения и реабилитации при повреждениях и заболеваниях верхней конечности: Сб. научных статей
III Всероссийского съезда кистевых хирургов,
II Международного конгресса. – Москва. – 2010.– С.98.

Рябчун С.В.

47

Ранения кисти пулевым оружием не смертельного действия

Современные технологии диагностики, лечения и реабилитации при повреждениях и заболеваниях верхней конечности: Сб. научных статей
III Всероссийского съезда кистевых хирургов,
II Международного конгресса. – Москва. – 2010.– С.98-99.

 

48

Наш опыт моделирования сегментов кисти

Современные технологии диагностики, лечения и реабилитации при повреждениях и заболеваниях верхней конечности: Сб. научных статей
III Всероссийского съезда кистевых хирургов,
II Международного конгресса. – Москва. – 2010.– С.85.

Рябчун С.В.

49

Mutilating hand injuries: modern view at the treatment

The 1st Baltic Hand Surgery Meeting. – Riga. – 2010.– P.13.

 

50

Петльовий шов Tsuge та раннє функціональне навантаження при відновленні сухожилків згиначів пальців кисті

Вісник Вінницького Національного медичного університету.– 2010.– №14(2).– С.438–440.

Крижановський Я.Й.

51

«Болгарочна» травма кисті – визначення, класифікація, тактика лікування

Збірник наукових праць ХV з’їзду ортопедів-травматологів України. – Дніпропетровськ. – 2010.– С.369.

Крижановський Я.Й.

52

Тактика лікування травмованих каблучкою пальців кисті

Збірник наукових праць ХV з’їзду ортопедів-травматологів України. – Дніпропетровськ. – 2010.– С.370.

Рябчун С.В.

53

Синдром «кісточка боксера» - проблеми діагностики та лікування

Збірник наукових праць ХV з’їзду ортопедів-травматологів України. – Дніпропетровськ. – 2010.– С.376.

Стовбун С.Б.

54

Використання тильного адипофасціального клаптя як альтернативна пластика дефектів пальців кисті

Клінічна хірургія.– 2010.– №11-12.– С.55–56.

 

55

Особливості реконструктивно-відновлювального лікування та реабілітації хворих з важкою травмою кисті

Літопис травматології та ортопедії. ­ 2011.­ №1-2.­ С.272.

Крижановський Я.Й.

56

Петльовий шов Tsuge та рання реабілітація при відновленні сухожилків згиначів пальців кисті

Літопис травматології та ортопедії. ­ 2011.­ №1-2.­ С.273.

 

57

Тильний адипофасціальний клапоть – альтернативна пластика дефектів пальців кисті

Клінічна хірургія.– 2011.– №2.– С.72

 

58

Варіанти застосування динамічної інтрафалангіальної фіксації при внутрішньо-суглобових переломах пальців кисті.

Вісник морської медицини.­–2011.–№2.– С.215

Стовбун С.Б.

59

Альтернативний спосіб лікування внутрішньо суглобових переломів пальців кисті

Літопис травматології та ортопедії.– ­ 2012.­­– №1-2 (23-24).­– С.253

 

60

Островковые и адипофасциальные лоскуты в хирургии тяжелых повреждений кисти

Вопросы реконструктивной и пластической хирургии. – 2012.– Том 15, №2 (41). – С. 104

 

61

Эндопротезирование с одномоментной реконструкцией капсульно-связочного аппарата при травматическом разрушении суставов пальцев кисти.

Вопросы реконструктивной и пластической хирургии. – 2012.– Том 15, №2 (41). – С. 105-106

 

62

THE USAGE OF CERAMIC IMPLANTS AT TRAUMATIC HAND JOINTS INJURIES

The 2ndt Baltic Hand Surgery Meeting. – Riga. – 2012.– P.13.

 

63

The variants of usage of dynamic intraphalangeal fixation by intraarticular hand finger fractures

The 2ndt Baltic Hand Surgery Meeting. – Riga. – 2012.– P.31.

 

64

Сучасні аспекти хірургічного лікування переломів і несправжніх суглобів човноподібної кістки кисті

Лікування травм та захворювань верхньої кінцівки: Зб. Матеріалів науково-практичної конференції з міжнародною участю. –Київ.– 2012.– С.145–146.

Радомський О.А.,

Даниленко І.В.,

Нечипорук С.Л.

65

Первый опыт применения керамических эндопротезов при травматических дефектах суставов кисти

Лікування травм та захворювань верхньої кінцівки: Зб. Матеріалів науково-практичної конференції з міжнародною участю. –Київ.– 2012.– С.187–188.

 

66

Пластика васкуляризованими шкірними клаптями як необхідний етап вторинної хірургічної обробки ран при тяжких травмах кисті

Клінічна хірургія.– 2012.– №11.– С.33

Стовбун С.Б.,

Рябчун С.В.

67

Застосування біологічного електрозварювання при хірургічному лікуванні гангліону кистьового суглоба

Клінічна хірургія.– 2012.– №11.– С.53

Сук Л.Л.

68

Применение метода контролируемого отрицательного давления в хирургии кисти

Вакуумная терапия ран у детей и взрослых: Сб. научных статей
I Международной научно-практической конференции. – Москва. – 2013.– С.61-63.

Рябчун С.В.

69

Керамическое эндопротезирование как второй этап восстановления травматических повреждений суставов кисти (лекция)

Современные технологии диагностики, лечения и реабилитации при повреждениях и заболеваниях верхней конечности: Сб. научных статей,
II Международного конгресса. – Москва. – 2013.– С.153.

 

70

Применение адипофасциальных лоскутов при закрытии дефектов мягких тканей кисти и предплечья

Современные технологии диагностики, лечения и реабилитации при повреждениях и заболеваниях верхней конечности: Сб. научных статей,
II Международного конгресса. – Москва. – 2013.– С.154.

Рябчун С.В.

71

Пластика васкуляризованими шкірними клаптями як необхідний етап вторинної хірургічної обробки ран при тяжких травмах кисті

Современные технологии лечения ран конечностей различной этиологии: Сб. научных статей III Митинга хирургов кисти. – Борисполь. – 2013.– С.24–25

Стовбун С.Б.

72

Применение адипофасциальных лоскутов при закрытии дефектов мягких тканей кисти и предплечья

Современные технологии лечения ран конечностей различной этиологии: Сб. научных статей III Митинга хирургов кисти. – Борисполь. – 2013.– С.30–32

Рябчун С.В.

73

Применение метода контролируемого отрицательного давления в хирургии кисти

Современные технологии лечения ран конечностей различной этиологии: Сб. научных статей III Митинга хирургов кисти. – Борисполь. – 2013.– С.33–35

Рябчун С.В.,

Щур А.П.,

Богомолов Ю.Е.

74

Применение контролируемой вакуумной терапии при лечении проблемных ран

Клінічна хірургія.– 2013.– №11.– С.67

Богомолов Ю.Е.,

Щур А.П.

75

Місце адипофасціальних клаптів при дефектах кисті

Лікування травм та захворювань верхньої кінцівки: Зб. Матеріалів науково-практичної конференції з міжнародною участю. – Рівне.– 2014.– С.157–158.

Богомолов Ю.Е.,

Пасенченко Ю.І.

76

Переваги петльового шва Tsuge при відновленні сухожилків згиначів пальців кисті

Лікування травм та захворювань верхньої кінцівки: Зб. Матеріалів науково-практичної конференції з міжнародною участю. – Рівне.– 2014.– С.159–160.

Венгрін В.В.,

Рославцев А.В.

77

Синдром Барре-Массона: маленька пухлина – великі проблеми

Лікування травм та захворювань верхньої кінцівки: Зб. Матеріалів науково-практичної конференції з міжнародною участю. – Рівне.– 2014.– С.163–164.

Щур О.П.

78

Застосування біологічного електрозварювання при хірургічному лікуванні гангліону кистьовогу суглобу

Лікування травм та захворювань верхньої кінцівки: Зб. Матеріалів науково-практичної конференції з міжнародною участю. – Рівне.– 2014.– С.165–166.

Щур О.П.,

Сук Л.Л.,

Богомолов Ю.Є.

  

МОНОГРАФІЇ

1

 

Хірургічне лікування термінальних дефектів пальців кисті

Видавництво „Макрос”. – 2009. – 144с.

Крижановський Я.Й.

2

Хирургия сухожилий пальцев кисти

Издательство «Макрос».– 2012. – 320с.

Страфун С.С., Куринной И.Н., Безуглый А.А., Хименко С.А.

3

Невідкладні стани в хірургії

(розділи: синдром тривалого здавлення, травматичні відчленування пальців та сегментів кінцівок, невідкладна медична допомога в разі переломів та вивихів кісток)

Видавництво «Книга-плюс». – 2013. – 192с.

Колектив кафедри загальної хірургії №2 НМУ імені О.О.Богомольця, за редакцією В.Ф.Москаленка

4

Загальна хірургія (практичні навички).

Видавництво «Сталь». – 2014. – 309 с.

Колектив кафедри загальної хірургії №2 НМУ імені О.О.Богомольця

 

ПАТЕНТИ НА ВИНАХІД ТА КОРИСНУ МОДЕЛЬ

1

Спосіб іммобілізації хворих після відновних операцій при пошкодженнях сухожилків згиначів пальців кисті

Патент 51452 Україна, UA А61 В 17/56. Опубл. 15.11.2002, Бюл. № 11.

 

2

Спосіб пластичного заміщення термінальних дефектів пальців кисті

Патент 58088 Україна, UA А61 В 17/56. Опубл. 15.07.2003,       Бюл. № 7.

 

3

Спосіб пластичного заміщення ампутаційних поверхонь при травматичних відчленуваннях пальців кисті

Патент 58175 Україна, UA А61 В 17/56. Опубл. 15.07.2003,       Бюл. № 7.

 

4

Спосіб пластичного заміщення дефектів м’яких тканин пальців кисті

Патент 69323 Україна, UA А61 В 17/00. Опубл. 16.08.2004,       Бюл. № 8.

 

5

Спосіб пластичного заміщення термінальних дефектів м’яких тканин першого пальця кисті

Патент 69324 Україна, UA А61 В 17/00. Опубл. 16.08.2004,       Бюл. № 8.

 

6

Спосіб пластичного заміщення дефектів м’яких тканин 4-го пальця кисті при травмі кільцем

Патент 9902 Україна, UA A61 B 17/00. Опубл. 17.10.2005, Бюл.№10

Рябчун С.В.,

Ганжа В.М.

7

Спосіб заміщення дефектів м’яких тканин ділянки гіпотенара

Патент 10008 Україна, UA A61 B 17/00. Опубл. 17.10.2005, Бюл.№10

Рябчун С.В.,

Ганжа В.М.

8

Спосіб заміщення дефектів м’яких тканин тильної поверхні проксимальних фаланг довгих пальців кисті

Патент 10759 Україна, UA A61 B 17/00, 17/322. Опубл. 15.11.2005, Бюл.№11

Рябчун С.В.,

Ганжа В.М.

9

Спосіб реіннервації острівцевого клаптя з гомологічного пальця на ретроградному кровотоці

Патент 14798 Україна, UA A61 B 17/00. Опубл. 15.05.2006, Бюл.№5

Рябчун С.В.,

Ганжа В.М.

10

Спосіб відновлення артеріального кровотоку при відчленуваннях дистальних фаланг довгих пальців кисті

Патент 16806 Україна, UA A61 B 17/12. Опубл. 15.08.2006, Бюл.№8

Рябчун С.В.,

Ганжа В.М.

11

Спосіб відновлення артеріального кровотоку при відчленуванні довгих пальців кисті

Патент 19018 Україна, UA A61 B 17/22. Опубл. 15.11.2006, Бюл.№11

Рябчун С.В.,

Ганжа В.М.

12

Спосіб заміщення дефектів м’яких тканин пальців та кисті при їх травматичному скелетуванні

Патент 21083 Україна, UA A61 B 17/322. Опубл. 15.02.2007, Бюл.№2

Рябчун С.В.,

Ганжа В.М.

13

Спосіб заміщення дефектів м’яких тканин довгих пальців кисті при ушкодженні пальцьових артеріальних дуг

Патент 21084 Україна, UA A61 B 17/322. Опубл. 15.02.2007, Бюл.№2

Рябчун С.В.,

Ганжа В.М.

14

Спосіб відновлення артеріального кровотоку при відчленуванні 1-го пальця кисті

Патент 22747 Україна, UA A61 B 17/00. Опубл. 25.04.2007, Бюл.№5

Рябчун С.В.,

Ганжа В.М.

15

Спосіб оперативного лікування контрактури Дюпюітрена

Патент 22836 Україна, UA A61 B 17/22. Опубл. 25.04.2007, Бюл.№5

Ганжа В.М.,

Рябчун С.В.

16

Спосіб відновлення поліфасцикулярних нервових стовбурів передпліччя при їх частковому ушкодженні

Патент 22839 Україна, UA A61 B 17/88. Опубл. 25.04.2007, Бюл.№5

Рябчун С.В.,

Ганжа В.М.

17

Спосіб хірургічного лікування контрактури Дюпюітрена

Патент 24341 Україна, UA A61 B 17/22. Опубл. 25.06.2007, Бюл.№9

Рябчун С.В.

18

Спосіб реконструкції ділянки проксимального міжфалангового суглоба пальців кисті при поєднаному руйнуванні

Патент 24758 Україна, UA A61 B 17/03. Опубл. 10.07.2007, Бюл.№10

Рябчун С.В.

19

Спосіб реіннервації острівцевого клаптя з гетерологічного пальця кисті на антеградному кровотоці

Патент 25551 Україна, UA A61 B 17/00. Опубл. 10.08.2007, Бюл.№12

Ганжа В.М.,

Рябчун С.В.

20

Спосіб судинної терапії при реплантації (реваскуляризації) сегментів кисті та передпліччя

Патент 26631 Україна, UA A61 Р 7/00. Опубл. 25.09.2007, Бюл.№15

Рябчун С.В.

21

Спосіб реіннервації острівцевого комплексу з гетерологічного пальця на антеградному кровотоці при закритті дефектів довгих пальців кисті

Патент 26930 Україна, UA A61 В 17/322. Опубл. 10.10.2007, Бюл.№16

Рябчун С.В.

22

Спосіб закриття дефектів м’яких тканин довгих пальців кисті при руйнуванні донорських пальців

Патент 30886 Україна, UA A61 В 17/00. Опубл. 11.03.2008

Рябчун С.В.

23

Спосіб формування неокисті при її руйнуванні

Патент 30887 Україна, UA A61 В 17/00. Опубл. 11.03.2008

Рябчун С.В.

24

Спосіб моделювання дистальних фаланг пальців кисті при їх руйнуванні

Патент 30912 Україна, UA A61 В 17/88. Опубл. 11.03.2008

Рябчун С.В.

25

Спосіб моделювання дистальних фаланг пальців кисті при їх частковому руйнуванні

Патент 31184 Україна, UA A61 В 17/00. Опубл. 25.03.2008, Бюл.№6

Рябчун С.В.

 

 

 

 

ГАЛУЗЕВІ НОВОВВЕДЕННЯ

1

ЗАСТОСУВАННЯ СУХОЖИЛЬНОГО ПЕТЛЬОВОГО ШВА ПРИ ВАЖКИХУШКОДЖЕННЯХ КИСТІ.

Реєстр галузевих нововведень (Випуск 36-37), № 555/37/12, – с. 414-415

Крижановський Я.Й.

2

СПОСІБ ФОРМУВАННЯ НЕОКИСТІ ПРИ ЇЇ РУЙНУВАННІ

Реєстр галузевих нововведень (Випуск 36-37), № 574/37/12, – с. 430

 

3

КЕРАМІЧНЕ ЕНДОПРОТЕЗУВАННЯ СУГЛОБІВ КИСТІ

Реєстр галузевих нововведень (Випуск 38-39), № 514/39/13, – с. 433

 

 

 

Последнее обновление 02.11.2014


 
< Пред.   След. >
© 2019 Хирургия кисти микрохирургия кисти